Beheer of exploitatie
Het verschil tussen beheer en exploitatie draait eigenlijk om de vraag wie de risico’s loopt voor kosten, opbrengsten, winst of verlies.

Beheer
Wordt gekozen voor jachthavenbeheer, dan wordt met de opdrachtgever een nauwkeurig beheerplan besproken en vastgesteld. Op basis daarvan neemt HavenMaat de uitvoerende taken over en voert deze uit. De opbrengsten in de haven en de kosten zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Een begroting maakt onderdeel uit van het beheerplan. Ons geautomatiseerd administratie en beheersysteem zorgt voor een transparante verrekening. Onze diensten worden dan ingehuurd op basis van een managementvergoeding. Afhankelijk van te maken keuzes worden de kosten voor personeel en beheer door ons of door de opdrachtgever gemaakt. Uitgangspunt is een vaste vergoeding voor de dienstverlening zodat u weet waar u aan toe bent.

Exploitatie
Er kan ook gekozen worden voor exploitatie door HavenMaat. Afhankelijk van de te stellen voorwaarden wordt door ons dan een exploitatievoorstel gedaan. Daarin is vastgelegd welke vergoeding er wordt betaald of gekregen (afhankelijk van de situatie) en welke voorwaarden zijn afgesproken. Vervolgens zijn de reguliere exploitatiekosten en personeelskosten voor rekening van HavenMaat en komen de inkomsten ook aan HavenMaat ten goede. Noodzakelijke investeringen in de voorzieningen worden door de opdrachtgever gedaan. Voor deze samenwerkingsvorm wordt in principe een afspraak gemaakt voor meerdere jaren.

Administratief beheer
Voor kleinere havens zonder doorlopend toezicht kan ook administratief beheer een goede oplossing bieden. HavenMaat gaat in dat geval in opdracht van de gemeente de ligplaatsen factureren en betalingen afhandelen. Ook de ligplaatsadministratie kunnen wij van u overnemen. Deze werkwijze past binnen ons reguliere financiële systeem en neemt de gemeente een arbeidsintensieve en oneigenlijke taak uit handen.

Maatwerk
HavenMaat staat open voor combinaties van bovenstaande samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld onderverdeeld naar soorten gebruikers van de haven. Zo kunnen passanten en reguliere ligplaatsen in een exploitatieovereenkomst worden gegoten en verhuur aan specifieke doelgroepen en uitvoeren van taken als brugbediening als beheer. Nogmaals: alles op uw Maat gesneden.

Laatste Nieuws


Uitgelicht


Contact

adres Parsktraat 1B
4818 SJ Breda
telefoon 085 4855410
mail info@havenmaat.nl
KvK 52081788