Initiatiefnemers
Co Schot
“Vanuit mijn achtergrond als gemeentelijk Havenmeester in Zierikzee tot medio jaren ’90 en de ervaring met een commerciële jachthaven als Marina Port Zélande besef ik dat het runnen van een haven voor een gemeente een andere invalshoek vraagt. Tegelijkertijd zie ik dat in gemeentelijke jachthavens beter en efficiënter gewerkt kan worden vanuit de ervaring met commercieel jacht-havenbeheer”.

Rob Vrolijks
“Vanuit mijn adviesbureau voor watersportontwikkeling heb ik aan een groot aantal havens gewerkt in een stedelijke omgeving, vaak met de gemeente als opdrachtgever. Daarbij is me vaak opgevallen dat de doelen die gemeenten hebben met hun havens soortgelijk zijn. Watersportverenigingen en jachthaven-bedrijven kunnen vanuit hun eigen doelstellingen niet goed tegemoet komen aan de gemeentelijke agenda. Een goed alternatief ontbrak. HavenMaat vormt een waardevolle aanvulling op exploitatiemogelijkheden in de markt”.

Monica de Vast
“Als projectmanager bij Marina Yachting Consultancy word ik soms al in vroegtijdig stadium betrokken bij de ontwikkeling van havens als onderdeel van stedelijke gebieden. Daarbij valt me de spagaat op waarin projecten terechtkomen. Enerzijds wordt gestreefd naar professionele organisatie van de jachthavenactiviteiten, door een ervaren marktpartij. Anderzijds is het voor ontwikkelaars en gemeenten moeilijk helemaal los te laten. HavenMaat kan op tijdelijke of definitieve basis deze spagaat overbruggen”.

Laatste Nieuws


Uitgelicht


Contact

adres Parsktraat 1B
4818 SJ Breda
telefoon 085 4855410
mail info@havenmaat.nl
KvK 52081788