U de voorwaarden...
De jachthaven als instrument
Overheidsorganisaties hebben bij beheer en exploitatie vaak veel bredere doelstellingen dan alleen de jacht-haven zelf. In stedelijke ontwikkelingsgebieden worden stadshavens vaak ingezet als smaakmaker en centrum van de wijk, in transitieperiodes is de jachthaven soms een tijdelijke en flexibele functie. Bovendien ligt de haven vaak op een belangrijke plek in de stad en is beeldkwaliteit, uitstraling en toegankelijkheid belangrijker dan winst en bezettingsgraad. De positie van de haven in de stad en de functies in de omgeving brengt telkens verschillende doelstellingen met zich mee. HavenMaat vertaalt deze doelstellingen in voorwaarden. Die voorwaarden vormen het uitgangspunt voor het beheer- of exploitatieplan.

Vaak is de wens om bereikbaar te zijn voor toeristen via het water en de daarmee samenhangende bestedingen belangrijk. Ook kan de lokale verankering en de gemeenschapszin een rol spelen. In andere gevallen is het wenselijk ligplaatsen vrij te houden voor bijzondere groepen of evenementen, of voor bijzondere schepen die het toerisme een impuls geven of de stad een mooi aanzien geven. Ook kunnen doelstellingen als duurzaamheid van de haven, stedelijk beeld of kwaliteit een rol spelen.

Een greep uit de mogelijke voorwaarden
-         Ruimte voor passanten
-         Optimale bestedingen in de stad
-         Handhaven tariefstructuur
-         Handhaven positie watersportvereniging
-         Ruimte voor evenementen
-         Duurzaam gebruik van grondstoffen
-         Toegankelijke steigers voor bezoekers
-         Beeldkwaliteit in de stad
-         Ruimte voor rondvaarten en riviercruises
-         Ruimte voor museumschepen
-         Beschikbare ligplaatsen voor (nieuwe)
          aanwonenden
-         Etc.

Maar ook vanuit de bestaande exploitatie wilt u misschien voorwaarden meegeven met betrekking tot personeel of leveranciers, lopende afspraken of nieuwe partners in een gebied. Ons uitgangspunt is dat we proberen alle voorwaarden mee te nemen in het beheerplan of exploitatieplan. De doelstellingen van de gemeente en de haven staan centraal.

Laatste Nieuws


Uitgelicht


Contact

adres Parsktraat 1B
4818 SJ Breda
telefoon 085 4855410
mail info@havenmaat.nl
KvK 52081788