Watersportverenigingen
Watersportverenigingen hebben 2 specifieke taken. Enerzijds het beheren en exploiteren van hun jachthaven en anderzijds het verzorgen van de sociale verenigingsactiviteiten. Meer en meer watersportverenigingen ervaren dat de druk op de actieve leden te groot wordt om zowel de jachthaven te runnen als de verenigingsaspecten te verzorgen. Te vaak komt het op de welwillendheid van enkelen neer. HavenMaat kan dan de oplossing bieden. De beheerstaken kunnen op basis van voorwaarden van bestuur. Zo blijft er meer tijd over voor de watersportvereniging om zich te focussen op de verenigingsactiviteiten. Ontzorgen is ons credo. Want het is onze insteek dat de leden van de watersportvereniging zorgeloos kunnen genieten van hun verblijf in de haven.

Kennis van zaken
HavenMaat werkt vanuit een brede ervaring en met kennis van zaken. Co Schot en Monica de Vast zijn al jaren actief in de ontwikkeling en exploitatie van jachthavens (o.a. Marina Port Zélande), Rob Vrolijks werkt als specialistisch adviseur op het gebied van watersportontwikkeling voor een groot aantal gemeenten in Nederland. Met deze ervaring als achtergrond kan HavenMaat een optimaal voorstel voor samenwerking formuleren.

In zes stappen naar een nieuwe exploitatievorm
1. U heeft interesse in een nader gesprek over de maatwerkmogelijkheden.
    We maken een afspraak.
2. In een gesprek inventariseren we de doelstellingen en eventuele voorwaarden.
    We bespreken de contractvormen die mogelijk zijn met hun voordelen en
    nadelen.
3. Wij maken samen een overzicht van voorwaarden waaraan de nieuwe exploitatie
    of beheervorm moet voldoen.
4. HavenMaat maakt op basis daarvan een beheervoorstel of exploitatievoorstel.
    Daarbij maken we de gevolgen van bepaalde voorwaarden voor het exploitatie-
    voorstel zo goed mogelijk inzichtelijk.
5. We bespreken het voorstel, stellen bij, passen aan en werken uit in een
    concept contract.
6. We sluiten een overeenkomst voor bij voorkeur meerdere jaren.

Laatste Nieuws


Uitgelicht


Contact

adres Parsktraat 1B
4818 SJ Breda
telefoon 085 4855410
mail info@havenmaat.nl
KvK 52081788