Wij de rest
Onze ervaring met beheer en exploitatie van jachthavens zetten wij vervolgens in om ‘de rest’  te regelen. Dat zal voor iedere haven anders zijn. Uitgangspunt is dat we bij de uitbestedende dienst de taak uit handen nemen en uitvoeren.

Gastheer voor de stad
Onze interpretatie van een goede jachthaven of passantenhaven zit in goed gastheerschap. Toeristen en recreanten die per boot naar een stad komen moeten welkom zijn, wegwijs gemaakt worden en met een goed gevoel terugkijken op het verblijf in de haven. HavenMaat ziet dat als een belangrijke taak.

Beheer en toezicht
De basisdienst is beheer en toezicht van de haven. Daaronder valt het toewijzen van ligplaatsen, het innen van havengelden en passantengelden, het toezien op de orde en netheid in de haven en het administratief rapporteren.

Administratie
Voor vaste ligplaatsen worden jaarlijks of vaker facturen gestuurd. Vaak leent de overheidsadministratie zich hier niet goed voor. HavenMaat neemt deze taak over en zet een beproefd administratiesysteem in om vaste ligplaatsen te beheren en te factureren.

Schoonmaak en onderhoud
In veel gevallen maken schoonmaak en onderhoud van sanitair en watersportvoorzieningen onderdeel uit van de dagelijkse routine. Indien gewenst nemen wij deze werkzaamheden op in het exploitatieplan en voeren we deze uit.

Brugbediening
Indien toegangsbruggen naar de haven worden bediend door de havendienst kan desgewenst ook deze taak worden overgenomen. Wij zoeken dan naar voldoende gekwalificeerd personeel om de combinatie van werkzaamheden te verrichten.

Andere taken
Als in de huidige situatie ook andere taken behoren tot het havenbeheer en de havenexploitatie kijken wij graag of ook deze in onze organisatie in te passen zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan een VVV informatiepost op het havenkantoor, fietsverhuur, beperkte horeca of verkoop van ijs en consumpties.

Laatste Nieuws


Uitgelicht


Contact

adres Parsktraat 1B
4818 SJ Breda
telefoon 085 4855410
mail info@havenmaat.nl
KvK 52081788